Οροι χρήσης

Η χρήση του ιστότοπου home-nomad.com (εφεξής η «ιστοσελίδα») υπόκειται στους Όρους Χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω. 

Οι διαχειριστές του Home-nomad.com διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε, να τροποποιήσουμε ή/και να προχωρήσουμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ως προς το περιεχόμενο του home-nomad.comή/και τους Όρους Χρήσης και/ή οποιεσδήποτε άλλες νομικές ειδοποιήσεις, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Οι ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εμφανίζονται στον Ιστότοπο, κάτω από την επικεφαλίδα «Οροι Χρήσης". Οποιαδήποτε αναθεώρηση ή/και ενημέρωση των Όρων και Προϋποθέσεων, καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση. 

Με επίσκεψη, πλοήγηση και/ή χρήση home-nomad.com, ο Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους όρους χρήσης όπως ορίζονται στο παρόν. 

Συμπεριφορά χρήστη

Ο Χρήστης συναινεί στη χρήση του home-nomad.com μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Χρήστη να δημοσιεύσει, να μεταδώσει ή να χρησιμοποιήσει το home-nomad.com με τρόπο που είναι παράνομος, αντίθετος με τη δημόσια τάξη και ηθική, καταχρηστική, απειλητική, δυσφημιστική και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων με οποιονδήποτε τρόπο, θα είναι αναφέρεται στις αρχές και η πρόσβαση αυτού του Χρήστη στο home-nomad.com θα απαγορεύεται. Ο διαχειριστής επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων να λάβει νομικά μέτρα κατά τέτοιων συμπεριφορών. 

Το Home-nomad.com και τα περιεχόμενά του αποτελούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στους σχετικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ορισμένα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας αποτελούν υλικό τρίτων προσώπων που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή/και εμπορικό σήμα και γίνεται ειδική αναφορά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αντιγράφει, χρησιμοποιεί, αναδιανέμει ή δημοσιεύει πληροφορίες, εικόνες, χάρτες, εμπορικά σήματα ή οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Αποποίηση ευθυνών; Τον περιορισμό της ευθύνης

Ο Χρήστης κάνει χρήση του home-nomad.com με δική του ευθύνη. Ούτε οι διαχειριστές του home-nomad.com ούτε οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος ή δικαιοπάροχος εγγυάται ότι το home-nomad.com θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα.

Παρόλο που οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα συστήματα πρόσβασης του τμήματος έχουν παραχθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, δεν παρέχεται ούτε αναλαμβάνεται καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη χρησιμότητα οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών , και όλες αυτές οι εγγυήσεις αποποιούνται ρητά.

Οι διαχειριστές του Home-nomad.com δεν φέρουν ευθύνη για τις πληροφορίες που περιγράφονται ή περιέχονται σε αυτό και/ή για οποιαδήποτε ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τη χρήση οποιασδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση οι διαχειριστές του home-nomad.com ή οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος ή δικαιοπάροχος δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, παραδειγματική ή αποθετική ζημία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, προμήθειας υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών, απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών ή επιχειρηματικής διακοπής) όπως και να προκληθεί και από οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, είτε σε σύμβαση, είτε αυστηρή ευθύνη ή αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή άλλου είδους) που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των συνδέσμων του , ακόμα κι αν σας γνωστοποιηθεί η πιθανότητα τέτοιας ζημιάς.

Για διευκόλυνση των χρηστών του home-nomad.com, ενδέχεται να προσφέρονται εξωτερικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί και διατηρηθεί από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο ως πηγή πληροφοριών. Ένας σύνδεσμος προς έναν άλλο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι οι διαχειριστές του home-nomad.com υποστηρίζουν αυτόν τον ιστότοπο. Δεν υπάρχει έλεγχος σε συνδεδεμένους ιστότοπους και δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να θεωρηθεί υπεύθυνος για το υλικό. Ο χρήστης αναγνωρίζει συγκεκριμένα ότι οι διαχειριστές του home-nomad.com δεν ευθύνονται για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών, συνδέσμων ή τρίτων και ότι ο κίνδυνος τραυματισμού από τα παραπάνω βαρύνει εξ ολοκλήρου τον χρήστη. 

Αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει επίσης για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που προκαλούνται από οποιαδήποτε αστοχία απόδοσης, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, ιό υπολογιστών, αστοχία γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλαγή ή χρήση του αρχείου, είτε για παραβίαση της σύμβασης, αδικοπραξία ή αμέλεια είτε για οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή αιτία δράσης.

Ανωτέρα βία – κανένα μέρος δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση λόγω περιστάσεων πέρα από τον εύλογο έλεγχό του, δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απεργιών, στάσεων εργασίας, ατυχημάτων, πολεμικών ή τρομοκρατικών πράξεων, πολιτικών ή στρατιωτικών αναταραχών, πυρηνικών ή φυσικών καταστροφών ή πράξεων του Θεού, και διακοπές, απώλεια ή δυσλειτουργίες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών, δικτύου ή Υπηρεσίες υπολογιστών (λογισμικό και υλικό)·

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβή διαχειριστές home-nomad.com, τον τρίτο πάροχο του και τα σχετικά και τα αντίστοιχα πρόσωπα, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους από και έναντι όλων των αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση του home-nomad.com από Χρήστη.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων 

home-nomad.com, 2023. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.